Bjørkly skole er en kristen tiårig grunnskole som ligger på Klinga i Namsos kommune. Skolen er eid av Stiftelsen Namsos Kristne Grunnskole og er et alternativ til den offentlige skolen. Skolen ønsker å hjelpe foreldrene med å gi barna en god og kristen oppdragelse og opplæring.

Bjørkly skole er en fådelt skole som er godkjent for inntil 120 elever. De siste årene har skolen operert med en firedeling av klassetrinnene, men begynte skoleåret 2017/2018 med femdeling. Skolen har per i dag 67 elever fra 1. til 10. klasse. Ønsker du mer informasjon om skolen, ta en kikk på siden om oss, eller ta kontakt per mail/tlf (se nederst).