Elever i E-klassen har lagd fine rammehyller i Design og Redesign.