Hele skolen var samlet den 31. oktober for å markere 500-årsjubileet for starten til reformasjonen, da Luther slo opp de 95 tesene i Wittenberg. A-klassen var ansvarlige for markeringen og hadde laget en egen kirkedør for anledningen. På den ble de 95 tesene slått opp og hele skolen sang Luthersalmer i trappeoppgangen. Dette var en god innledning til projektuka om Martin Luther som skulle begynne uka etterpå. Nedenfor kan du se noen bilder fra markeringen og fra prosjektuka: