I løpet av høsten 2018 har et nytt bygg dukket opp i skolegården på Bjørkly. Det er et leskur for elevene, som oppholdssted i friminuttene i le for dårlig vær, eller når en bare har lyst til å sitte under tak en sommerdag. Arbeidet med leskuret utføres av byggmester Jan Ove Arntzen, som også er nabo til skolen.