Ledelse og administrasjon

Rektor
Tlf: 46 84 18 03
rektor@bjorkly.no

Inspektør
Tlf: 41 16 19 25
marianne.heggdal@bjorkly.no

Kontormedarbeider
Tlf: 48 14 56 71
hege.fjell@bjorkly.no


Pedagogisk personale

Kontaktlærer D og rådgiver
Tlf: 90 95 51 64
hallvard.bo@bjorkly.no

Lærer
Tlf: 97 95 71 95
solfrid.berre@bjorkly.no

Kontaktlærer C
Tlf: 97 71 07 29
solvor.lende@bjorkly.no

 

Kontaktlærer B
Tlf: 41 60 61 31
marthe.gjora@bjorkly.no

Kontaktlærer A
Tlf: 90 66 04 55
margareth.fonn@bjorkly.no

Lærer
Tlf: 95 89 87 84
berit.tvarali@bjorkly.no

 

Lærer
Tlf: 41 69 03 67
edel.stene@bjorkly.no

Lærer
Tlf: 48 22 64 75
randi.kvalvik@bjorkly.no

Lærer
Tlf: 95 05 48 03
solveig.melo@bjorkly.no

 

Lærer og IKT-ansvarlig
Tlf: 47 37 19 59
paul.bergeneholm@bjorkly.no

Lærer
Tlf: 47 33 82 22
rune.hegle@bjorkly.no

   

Driftsavdeling

Driftsleder og lærer
Tlf: 98 89 89 76
benjamin.troan@bjorkly.no

Renholder
Tlf: 91 64 93 95
inger.leirvik@bjorkly.no

 

Helsesøster

Helsesøster
Tlf: 48 21 50 29
siri.fjell@bjorkly.no