Foreldrerådets arbeidsutvalg

På Bjørkly er det klassekontaktene som sammen danner FAU. Klassekontaktene velges på klasseforeldremøtene om høsten, og velges for to år om gangen.

 

FAU 2018/2019:

A-klassen: Reidunn Hitland

B-klassen: Tone Berre (leder)

C-klassen: Bente Hegge

D-klassen: Endre Stene

E-klassen: Georg Gjøra