Bjørkly skole ligger på Klinga i Namsos kommune. Nedenfor skolen (200m) ligger det busstopp hvor rutebussene passerer i sørgående og nordgående retning.

AtB har nå tatt over skoleskyssen i Namsos, og kjører også til Bangdalen.

For mer informasjon om bussrutene, se Trøndelags nettsider for skoleskyss:

Skoleskyss Trøndelag