Søknad om skoleplass

Søknadsfrist
Søknadsfristen for opptak av nye elever er 1. desember året før skolestart. De som søker etter fristen, vil bli tatt opp fortløpende dersom det er plass.

Søknadsprosedyre
Dersom dere er interessert, ta gjerne kontakt med skolen for å få tilsendt ytterligere informasjon. Ring skolen (74272802) eller ta kontakt via e-post til post(at)bjorkly.no  NB! Skriv @ i stedet for (at).

Når nye familier vurderer å få barnet sitt inn som elev ved Bjørkly, har rektor en informasjonssamtale med foreldrene. Her blir skolen presentert. Det er omvisning og info om skolens læreplaner og annet. Det er også god mulighet for spørsmål. Velkommen til å ta kontakt!

Søknad om reduserte skolepenger

Bjørkly skole ønsker ikke at noen familier velger bort skolen på grunn av økonomiske grunner, eller at familier ved skolen skulle oppleve den økonomiske byrden som uheldig stor.

Skolepengesatsene er for tiden:
Ett barn: 7260,- , to barn: 12120,- , tre eller flere barn: 14520,-

Familier som kjenner den økonomiske belastningen ved skolepengene for stor, kan søke skolen om avkorting i skolepengene:
Søknadsskjema reduserte skolepenger (pdf)