top of page

LEDELSE OG ADMINISTRASJON

Ansatte: Staff
Hallvard_edited.jpg

HALLVARD BØ

Rektor

rektor@bjorkly.no

Tlf: 90 95 51 64

Avatar 108

MATHIAS HEGGE

Inspektør

mathias.hegge@bjorkly.no

Tlf: 46 66 46 80

Hege_edited.jpg

HEGE FJELL

Kontorfullmektig

hege.fjell@bjorkly.no

Tlf: 481 45 671

PEDAGOGISK PERSONALE

Ansatte: Staff
Paul2.JPG

PAUL BERGENE HOLM

Kontaktlærer D-klassen
IKT- og dataansvarlig

Avatar 94

FREDRIK KNUTZEN

Kontaktlærer C-klassen

Solfrid2.jpg

SOLFRID BERRE

Kontaktlærer B-klassen

Marthe.JPG

MARTHE GJØRA

Kontaktlærer A-klassen

marthe.gjora@bjorkly.no

Tlf: 41 60 61 31

Avatar 108

RUNE HEGLE

Lærer

rune.hegle@bjorkly.no

Tlf: 47 33 82 22

Randi2.jpg

RANDI KVALVIK

Lærer

randi.kvalvik@bjorkly.no

Tlf: 48 22 64 75

Solveig.jpg

SOLVEIG MELØ

Lærer
Sosiallærer

solveig.melo@bjorkly.no

Tlf: 95 05 48 03

Edel.JPG

EDEL STENE

Lærer
Spes.ped. koordinator

edel.stene@bjorkly.no

Tlf: 41 69 03 67

Avatar 100

TONE BERRE

Lærer

tone.berre@bjorkly.no

Tlf: 416 81 990

Avatar 111

BEATE KNUTZEN

SFO + leksehjelp

SERVICEPERSONALE OG HELSESØSTER

IngerJohanne2.jpg

INGER JOHANNE LEIRVIK

Renholder

inger.leirvik@bjorkly.no

Tlf: 91 64 93 95

Miriam.JPG

MIRIAM BØ

Helsesøster

Tlf: 475 01 707

Ansatte: Staff
bottom of page