top of page

INFORMASJON

Bjørkly skole

Framside 2.jpg

OM SKOLEN

Bjørkly skole er en kristen tiårig privat grunnskole som ligger på Klinga i Namsos kommune. Våre elever får vanlig vitnemål når de går ut av tiende klasse. Vi er et alternativ til den offentlige skolen og har som mål å hjelpe foreldrene med å gi barna ei kristen og god oppdragelse og opplæring.

Ansatte Bjørkly 2023-2024.JPG

ANSATTE PÅ SKOLEN

Oversikt over skolens ansatte - ledelse, pedagogisk personale, servicepersonale og helsesøster.

Skolehelsetjeneste anker
Sykepleier Kontroll Jente

SKOLEHELSETJENESTE

Helsestasjonen i Namsos har et ansvar for skolens elever. Bjørkly har delt helsesøsteransvaret på kommunal helsesøster og egen ansatt helsesøster.

Kommunal helsesøster har ansvar for vaksinasjon og målinger.

Vår ansatte helsesøster har ansvar for samtaler og undervisning.

Det er mulig å ta kontakt direkte med helsesøstrene om ønskelig.

Kommunal helsesøster (klikk her)

Helsesøster ansatt ved Bjørkly (se skolens ansatte)

Skolerute anker
Image by Agence Olloweb

SKOLERUTE

Oversikt over skoleårets start og slutt, antall skoledager, fridager og planleggingsdager for lærerne.

Skoleskyss anker
buss

SKOLESKYSS

Bjørkly skole ligger på Klinga i Namsos kommune. Nedenfor skolen (200m) ligger det busstopp hvor rutebussene passerer i sørgående og nordgående retning. AtB har nå tatt over skoleskyssen i Namsos, og kjører også til Bangdalen. For mer informasjon om bussrutene, se nettsidene til AtB for skoleskyss:

Søknad elevopptak anker
Skolepenger og SFO.JPG

SØKNAD ELEVOPPTAK

Søknadsfristen for opptak av nye elever er 1. desember året før skolestart. Søkes det etter fristen, vil elever bli tatt opp fortløpende dersom det er plass.


Når nye familier vurderer å få barnet sitt inn som elev ved Bjørkly, har rektor en informasjonssamtale med foreldrene. Her blir skolen presentert. Det er omvisning og info om skolens læreplaner og annet. Det er også god mulighet for spørsmål. Bruk søknadsskjemaet for å melde interesse om skoleplass.

Skolepengesatsene er for tiden (per mnd):
ett barn: 605,-      to barn: 1010,-      tre eller flere barn: 1210,-

Redusert skolepenger anker
Teenage Students Raising Hands

SØKNAD REDUSERTE SKOLEPENGER

Bjørkly skole ønsker ikke at noen familier velger bort skolen på grunn av økonomiske grunner, eller at familier ved skolen skulle oppleve den økonomiske byrden som uheldig stor.
Familier som kjenner den økonomiske belastningen ved skolepengene for stor, kan søke skolen om avkorting i skolepengene:

bottom of page