top of page
Framside 2.jpg

OM SKOLEN

Bjørkly skole er en kristen tiårig grunnskole som ligger på Klinga i Namsos kommune. Friskolen ble startet opp i 1998 av flere foreldre, som ønsket en kristen opplæring og undervisning for sine barn, grunnlagt på evangelisk luthersk tro og lære.


Bjørkly er et alternativ til den offentlige skolen og skal, i tråd med grunnlaget, hjelpe foreldrene med å gi barna ei kristen og god oppdragelse og opplæring.

Bjørkly er en fådelt skole som er godkjent for inntil 120 elever.

1. til 10. trinn er delt inn i tre hovedgrupper (tredeling A-C).


Skoleåret 2023/2024 har skolen 37 elever fra 1. til 10. klasse.

Ta gjerne kontakt med skolen dersom dere vurderer Bjørkly som aktuell grunnskoleopplæring for deres barn!

SKOLENS FORMÅL

Skolen skal ved Guds nåde;
– i forståelse og samarbeid med hjemmet:

Hjelpe foreldrene med å gi elevene den kristne undervisning og oppdragelse som dåpen forutsetter

Legge til rette for at elevene, i møte med Guds Ord og et kristent miljø, kan bli vunnet for Kristus, få næring og vekstvilkår for troen og håp om evig liv.


Ved å gi solid kristendomsopplæring og gode allmennkunnskaper, og ved å søke å utvikle den enkelte elevs evner og anlegg, gi elevene hjelp til å kunne leve et rikt liv til Guds ære og til medmenneskers gagn.

Bakside.jpg
Gymbygg.jpg

SKOLENS GRUNNLAG

Grunnlaget for skolen er den Hellige Skrift, forstått og brukt i lys av Bibelens eget Kristusvitnesbyrd og skriftsynet til Jesus og apostlene, det vil si:

Skriftens vitnesbyrd om seg selv. Bibelen er Guds Hellige Ord, gitt ved Den Hellige Ånd, troverdig og urokkelig, helt gjennom Guds Ord gitt med menneskelig språk.


Den evangelisk-lutherske lære, som er nedfelt i bekjennelsesskriftene til Den Norske Kirke, er i samsvar med Skriften og følgelig bekjennelsesgrunnlag for virksomheten ved skolen.

bottom of page