top of page

HER FINNER DU RESSURSER TIL BRUK PÅ TENTAMEN

NETTSIDER TENTAMEN NORSK

NORSKSIDENE

Norsksidene er en åpen ressurs. Språkrådet har bidratt med innspill til noen av sidene. På sidene finner du:

STORE NORSKE LEKSIKON

Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk.

ORDBOK UIB

Nynorskordboka og Bokmålsordboka er enspråklige ordbøker for henholdsvis nynorsk og bokmål. De viser skrivemåter og bøying i tråd med de gjeldende normene og oppgir betydninger, brukseksempler og korte etymologier. De ble utgitt første gang i 1986, produsert gjennom et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Oslo og Språkrådet, og er siden kommet i flere utgaver.

DIN ORDBOK

Online ordbok hvor du kan oversette til og fra bokmål, nynorsk, samisk og en hele 29 av verdens språk. I tillegg til en omfattende ordbok tilbyr DinOrdbok en rekke andre oppslagsverk.

CLUE ORDBOK

Ordbøker på 11 språk

Enspråklige ordbøker er også inkludert.


Engelsk, norsk, dansk, svensk, finsk, fransk, tysk, spansk, polsk, portugisisk og russisk.

NETTSIDER TENTAMEN ENGELSK

CLUE ORDBOK

Ordbøker på 11 språk

Enspråklige ordbøker er også inkludert.


Engelsk, norsk, dansk, svensk, finsk, fransk, tysk, spansk, polsk, portugisisk og russisk.

AUNIVERS

Aschehoug Undervisning utgir trykte og digitale læremidler for grunnskole, videregående skole og voksenopplæring. På vårt digitale læringsunivers, Aschehoug Univers, finner du digitale læremidler.

OXFORD LEARNERS DICTIONARIES

Ordbøker, grammatikk og ordlister.
Pluss andre ressurser

LEARN ENGLISH TEENS

 LearnEnglish Teens can help improve your English with reading, writing and listening practice, tips for exams, grammar and vocabulary exercises, games and videos.

THESAURUS

Thesaurus.com is the world’s largest and most trusted free online thesaurus brought to you by Dictionary.com. For over 20 years, Thesaurus.com has been helping millions of people improve their mastery of the English language and find the precise word with over 3 million synonyms and antonyms.

DIVERSE NETTSIDER TIL TENTAMEN

SKOLESTUDIO

I Skolestudio samles alle Gyldendals digitale læremidler til Kunnskapsløftet. Du finner Fagrom, Salaby, Smart Øving, Smart Vurdering, Smart bok, Bokstøtte og Gyldendals Skolebibliotek, i tillegg til en rekke andre produkter utviklet til nye læreplaner.

NDLA

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et interfylkeskommunalt samarbeid som tilbyr fritt tilgjengelige åpne digitale læringsressurser for videregående opplæring.

SSB

Statistisk Sentralbyrå (SSB) er en faglig uavhengig institusjon ansvarlig for å samle inn, produsere og publisere offisiell statistikk relatert til økonomi, befolkning og samfunn på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Vi har i tillegg en omfattende forsknings- og analysevirksomhet.

FORENTE NASJONER (FN)

FN-sambandet jobber for økt kunnskap om FN og internasjonale spørsmål i Norge. Målgruppene er alt fra skoleverket og mediene til publikum for øvrig.

NASJONALBIBLIOTEKET

Nasjonalbiblioteket er ei viktig kjelde til kunnskap i Noreg. Verksemda omfattar innsamling, bevaring og tilgjengeleggjering av publisert innhald innanfor alle typar medium.

bottom of page