ELEVER

Her ligger nyttige lenker til fag på skolen og annen elevinformasjon.

 

FORELDRE

Her ligger informasjon til foreldre - instrukser, rutiner og skjema.

 

FAU

Skolens foreldreutvalg 2020-2021 er:

A-klassen:


B-klassen: Tarje Fjell (leder)


C-klassen: Rannveig Hegge


D-klassen: Grete Knutzen

 

SKOLESTYRET

Skolestyret består 2020-2021 av:

  1. Kjell Arild Fjell (leder)

  2. Andreas Brattgjerd

  3. Ottar Endresen

  4. Halvor Berre

  5. Jan Ove Heggdal

  6. Jakob Knutzen (1. vara)

 

Telefon: 74 27 28 02

Klingenbergvegen 3, 7820 Spillum, Norge

©2021 Bjørkly skole