ELEVER

Her ligger nyttige lenker til fag på skolen og annen elevinformasjon.

Teenage Students Raising Hands
 

FORELDRE

Her ligger informasjon til foreldre - instrukser, rutiner og skjema.

Teenage Students Raising Hands
 

FAU

Skolens foreldreutvalg 2020-2021 er:

A-klassen:


B-klassen: Tarje Fjell (leder)


C-klassen: Rannveig Hegge


D-klassen: Grete Knutzen

Teenage Students Raising Hands
 

SKOLESTYRET

Skolestyret består 2020-2021 av:

  1. Kjell Arild Fjell (leder)

  2. Andreas Brattgjerd

  3. Ottar Endresen

  4. Halvor Berre

  5. Jan Ove Heggdal

  6. Jakob Knutzen (1. vara)

Digital versjon av styrepermen her
Teenage Students Raising Hands