top of page

SØKNAD OM SKOLEPLASS

Bjørkly er en kristen friskole godkjent etter Friskolelova som et kristent alternativ til den offentlige skolen. Skolen er åpen for alle elever som fyller vilkårene for å gå i grunnskole i Norge. Skolen ønsker å hjelpe foreldrene med å gi barna en solid kristen undervisning og oppdragelse på evangelisk-luthersk grunn.


Når nye familier vurderer å få barnet sitt inn som elev ved Bjørkly, har rektor en informasjonssamtale med foreldrene. Her blir skolen presentert. Det er omvisning og info om skolens læreplaner og annet. Det er også god mulighet for spørsmål.​

Søknadsfristen for opptak av nye elever er 1. desember året før skolestart.

Søkes det etter fristen, vil elever bli tatt opp fortløpende dersom det er plass.

Bruk søknaddskjemaet nedenfor for å søke om skoleplass.

Takk for innsendingen din!

bottom of page