top of page
Støttegruppe

STØTT OSS

Driften av Bjørkly skole finansieres med statstilskudd som fastsettes i statsbudsjettet hvert år, foreldrebetaling og frivillige gaver. Statstilskuddet er ment å dekke 85% av driftskostnadene. Andre kostnader, bl.a. skolelokalkostnader inngår ikke i beregningsgrunnlaget for statstilskuddet. I tillegg betaler foreldrene skolepenger.

Satsene er i dag kr 605 pr. måned for en elev, kr 1010 pr. måned for 2 elever og kr 1210 pr. måned for tre elever eller flere i en søskenflokk.

DRIFT OG VEDLIKEHOLD

I tillegg til ordinært statstilskudd mottar skolen en symbolsk sum over statsbudsjettet til støtte for bygningsutgifter. Men alt i alt mottar skolen betydelig mindre pengebeløp enn tilsvarende offentlige skoler bruker. Vi er derfor svært takknemlige for støtte, gaver og dugnadshjelp.

Siden skolen kjøpte lokalene i 2003 har det foregått kontinuerlig oppussing og tilpassing til god skoledrift. Dette har ført til at vi nå har en flott og funksjonell skole. Fremdeles er det ønskelig med mindre forbedringer og vedlikehold er det alltid, så skolen er takknemlig for gaver og dugnadshjelp. På forhånd hjertelig takk!

Vi vil samtidig understreke at i vårt arbeid på en kristen skole, er vi i alle ting først og sist avhengig av Gud Herren, hans hjelp og hans velsignelse. Skolen skal hjelpe elevene både for tid og evighet. Vi vil derfor uttrykke både behov for og takknemlighet for forbønn slik at elevene i møte med Guds ord og et kristent miljø kan vinnes for Kristus, få næring og vekstvilkår for troen og ha håp om evig liv.

Har du anledning å være med å støtte oss med pengegaver, kan dette sendes til:

Bankkonto nr. 3000 17 32192

Vipps-nummer: 636 506

Takk for støtten!

bottom of page