Bjørkly skole er en kristen tiårig grunnskole som ligger på Klinga i Namsos kommune. Våre elever får vanlig vitnemål når de går ut av tiende klasse. Vi er et alternativ til den offentlige skolen og skal hjelpe foreldrene med å gi barna ei kristen og god oppdragelse og opplæring. Ta gjerne kontakt med oss dersom dere vurderer Bjørkly som aktuell grunnskoleopplæring for deres barn!

Formål:
Skolen skal ved Guds nåde; – i forståelse og samarbeid med hjemmet:
– hjelpe foreldrene med å gi elevene den kristne undervisning og oppdragelse som dåpen forutsetter
– legge til rette for at elevene, i møte med Guds Ord og et kristent miljø, kan bli vunnet for Kristus, få næring og vekstvilkår for troen og håp om evig liv.
– ved å gi solid kristendomsopplæring og gode allmennkunnskaper, og ved å søke å utvikle den enkelte elevs evner og anlegg, gi elevene hjelp til å kunne leve et rikt liv til Guds ære og til medmenneskers gagn.

Fra grunnlaget:
Grunnlaget for skolen er den Hellige Skrift, forstått og brukt i lys av Bibelens eget Kristusvitnesbyrd og skriftsynet til Jesus og apostlene, det vil si:
– Skriftens vitnesbyrd om seg selv. Bibelen er Guds Hellige Ord, gitt ved Den Hellige Ånd, troverdig og urokkelig, helt gjennom Guds Ord gitt med menneskelig språk.
– Den evangelisk-lutherske lære, som er nedfelt i bekjennelsesskriftene til Den Norske Kirke, er i samsvar med Skriften og følgelig bekjennelsesgrunnlag for virksomheten ved skolen.

Generelt om Bjørkly:
Bjørkly er en fådelt skole som er godkjent for inntil 120 elever. 1. til 10. trinn er delt inn i fire hovedgrupper (firedeling A-D).

Skoleåret 2019/2020 har skolen 67 elever fra 1. til 10. klasse.