Bjørkly skole er en kristen tiårig grunnskole som ligger på Klinga i Namsos kommune. Skolen er eid av Stiftelsen Namsos Kristne Grunnskole. Våre elever får vanlig vitnemål når de går ut av tiende klasse. Vi er et alternativ til den offentlige skolen og skal hjelpe foreldrene med å gi barna ei kristen og god oppdragelse og opplæring. Ta gjerne kontakt med oss dersom dere vurderer Bjørkly som aktuell grunnskoleopplæring for deres barn!

Formål:
Skolen skal ved Guds nåde; – i forståelse og samarbeid med hjemmet:
– hjelpe foreldrene med å gi elevene den kristne undervisning og oppdragelse som dåpen forutsetter
– legge til rette for at elevene, i møte med Guds Ord og et kristent miljø, kan bli vunnet for Kristus, få næring og vekstvilkår for troen og håp om evig liv.
– ved å gi solid kristendomsopplæring og gode allmennkunnskaper, og ved å søke å utvikle den enkelte elevs evner og anlegg, gi elevene hjelp til å kunne leve et rikt liv til Guds ære og til medmenneskers gagn.

Fra grunnlaget:
Grunnlaget for skolen er den Hellige Skrift, forstått og brukt i lys av Bibelens eget Kristusvitnesbyrd og skriftsynet til Jesus og apostlene, det vil si:
– Skriftens vitnesbyrd om seg selv. Bibelen er Guds Hellige Ord, gitt ved Den Hellige Ånd, troverdig og urokkelig, helt gjennom Guds Ord gitt med menneskelig språk.
– Den evangelisk-lutherske lære, som er nedfelt i bekjennelsesskriftene til Den Norske Kirke, er i samsvar med Skriften og følgelig bekjennelsesgrunnlag for virksomheten ved skolen.

Generelt om Bjørkly:
Bjørkly er en fådelt skole som er godkjent for inntil 120 elever. 1. til 10. trinn er delt inn i fem hovedgrupper (femdeling). I en del timer (norsk/engelsk/matematikk) undervises klassene hver for seg eller i grupper som er mindre enn hovedgruppene.

Skoleåret 2017/2018 har skolen 67 elever fra 1. til 10. klasse.