top of page
Bjorkly_kveld.jpg

VELKOMMEN TIL BJØRKLY

Kristen skole - for alle!

VÅRE VERDIER

Bjørkly skole er en kristen tiårig grunnskole som ligger på Klinga i Namsos kommune. Våre elever får vanlig vitnemål når de går ut av tiende klasse. Vi er et alternativ til den offentlige skolen og har som mål å hjelpe foreldrene med å gi barna ei kristen og god oppdragelse og opplæring.

34507-106.jpg
34507-217.jpg
34507-238.jpg

KRISTEN SKOLE

Bjørkly skole er en kristen friskole. Hver skoledag begynner med andakt, sang og bønn, og kristendomskunnskap er et
sentralt og viktig fag. Skolen har som mål å hjelpe foreldrene med å gi barna kristen undervisning og oppdragelse.

GODT FAGLIG NIVÅ

Skolen holder høyt faglig nivå og elevene møter kompetente lærere i alle fag.
På nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk scorer skolen godt. Skolen vektlegger god undervisning og vil hjelpe alle elevene til å lære mye.

TRYGGHET OG TRIVSEL

Elevundersøkelsen viser at elevene er
trygge, trives og har det bra på skolen. Det er godt samhold og sosialt fellesskap blant elevene, og det skapes gode relasjoner på tvers av alder og trinn. Skolen har stor
voksentetthet og elevene blir fulgt opp på en god måte.

34507-192.jpg
34507-232.jpg
rektors hjørne.JPG

FINE LOKALER OG TOPP UTEOMRÅDE

Skolens bygninger er pusset opp og
fungerer veldig godt for undervisning og læring. Skolen ligger fint til på Klinga i
rolige omgivelser, med stor tomt og
uteområde. Her kan elevene trives og ha det kjekt sammen.

SKOLEPENGER OG SFO

Det koster 605,- kroner i måneden for en elev å gå på Bjørkly. Søskenmoderasjon.
Skolen har SFO en dag i uka. Ta gjerne kontakt ved behov utover det vil tilbyr i dag.

REKTORS HJØRNE

Bjørkly skal være en god kristen skole. Vi gir elevene kristen opplæring og
oppdragelse, og i det skolefaglige skal vi minst ligge på høyde med de andre skolene i vårt område. Skolen arbeider hardt for å opprettholde vårt gode elev- og læringsmiljø. Velkommen til Bjørkly!

bottom of page